Merkevarer

Burgon & Ball ble etablert i Sheffield i 1730 og deres produkter er laget etter de beste stål og håndverks tradisjoner. Burgon & Balls utvalg idag er utvidet utover de  mest tradisjonelle hageredskap og inkluderer flere produkter som vil bidra til å få mest ut av hage, grønnsaks og frukt stell. 

                  
Haws har laget vannkanner siden 1886 og sortimentet inkluderer metall og plast kanner i alt fra 1 liter til 8.8 liter.
            

Introdusert i 2004 Gold Leaf er idag kjent som en av verdens ledende hagehansker.

      

Corrymoor fra Devon har drevet med angora geiter siden 1988 og har produsert topp kvalitet mohair sokker siden 1992.

      

Backdoorshoes fra Bournemouth er en ledende fabrikant av hage "clogs" i plast.

             

Vigo fra Devon selger til det britiske kongehus! og har alt man trenger for å lage den beste saft og cider.

      

Griffin Glasshouses designer, bygger og installerer høy kvalitets aluminium glasshus i tradisjonell stil for å tilfredsstille kravene til kresne hagefolk.

      

Muntons, en familie bedrift i Gloucestershire, selger de beste plantestøttene som finnes.

Bradleys, en familie bedrift I Shropshire tilbyr eksklusive håndlaget lærprodukter.

Phoenox  produserer HugRug miljøvennlige matter i en tradisjonsrik fabrikk i Yorkshire    

Wildlife World, også i Gloucestershire, er en ledende produsent av dyrelivsprodukter som bihoteller, fuglmatere og reirkasser.

Creamore Mill er et familieeid tredreierverksted lokalisert i  Shropshire som produserer verktøy som gjør såing og dyrking til en fornøyelse.

Garland fra Warwickshire er produsenter av innovative hageprodukter i plast, i tillegg til å levere andre produkter under merkenavn Worth Gardening.

Stocker, vår første leverandør fra utenom Storbritannia, er basert i Syd-Tirol og har utviklet en rekke produkter med fokus på hage- og frukthagepleie.  

Om Burgon & Ball

Like vakkert som det er praktisk, har et hvert Burgon & Ball produkt blitt konstruert i den hensikt at det skal være lett og enkelt å bruke i mange år uten feil... 

Burgon & Ball startet sin fabrikk i 1730 i det industrielle kjerneområdet i Sheffield, England. For mer enn 280 år har de produsert verdens fineste sauesakser og klipperedskaper. Deres ferdigheter med arbeid med metall, gått i arv gjennom generasjoner, gjenspeiler kvaliteten i de hageredskaper de lager i dag. 

 

Redskap med en stamtavle 

Burgon & Ball setter kvalitet i høysete, mange av de mest viktige produkt egenskapene er "skjulte kvaliteter" som kun kommer fram når redskapen brukes. En kuttende redskap bør kutte – ikke bare når den kommer hjem fra butikken, men i mange kommende måneder og år. Hemmeligheten bak dette ligger i hardheten i metallet – alle Burgon & Balls kuttende redskaper er laget av stål med høyt karboninnhold som er oppvarmet tilden optimale hardhet for den spesielle redskapen (målt i Rockwell verdier). Alle Burgon & Ball produkter er dekket av en fullverdi 5 års garanti mot defekte deler.

Kvaliteten til redskapene

 

Når det kommer til redskaper som kutter og metaller er det ingen som kjenner dette bedre enn Burgon & Ball. Med base i stålets kjerneland, Sheffield, siden 1730 har arbeidsstyrkens dyktighet med å arbeide med metaller gått i arv gjennom generasjoner.

En redskap som kutter, bør kutte – ikke bare når den kommer hjem fra butikken, men i mange kommende måneder og år, og meget viktig med minst mulig behov for sliping. En hver type av stål kan slipes til en god og skarp slipekant når den forlater fabrikken, men for å gi en forsikring om at den forblir skarp, må det brukes en dyrere legering og stål med høyt karbon innhold og meget dyktig og tidskrevende varme behandling.

Nøkkelen til hardheten ligger i høyt karbon innhold og meget presist kontrollert varmebehandling hvor stålet blir oppvarmet til en eksakt temperatur for en bestemt tid. Ulempen med denne behandlingen for å oppnå hardhet er at metallet blir skjørt, metallet blir derfor temperert i en varm saltblanding for å øke sin sjokkmotstand. Det er en perfekt balanse mellom hardheten og sjokkmotstanden for hvert produkt – fra håndsaksen hvor en langsiktig skarphet og dermed hardhet er det mest viktige – til en planteskje hvor evnen til å tåle pirking i steiner, og derved sjokkmotstanden, er det dominerende. Den optimale hardheten for hvert produkt er uttrykt som en Rockwell verdi.

About Burgon & Ball

As beautiful as they are practical, every Burgon & Ball product has been purpose-designed to be easy and enjoyable to use over many trouble-free years...

Burgon & Ball began manufacturing in 1730 in the industrial heartland of Sheffield and for 280 years have produced some of the finest sheep shears and cutting tools in the world. Their metalworking skills, passed down through generations, are reflected in the quality of the garden tools they make today.

Tools with a Pedigree
Burgon & Ball are passionate about quality - many of the most important product attributes are 'hidden qualities' that only emerge when a tool is used. Qualities such as ensuring an edge tool cuts months and years down the line, not just when it's brought home from the shop. The secret behind this lies with the hardness of the metal - all Burgon & Ball edge tools are made from high-carbon steel, heat treated to the optimum hardness (measured in Rockwell values) for that tool.Today Burgon & Ball are at the leading edge of garden tool and accessory innovation & design - in recent years launching some of the best received new products in the industry. All Burgon & Ball tools are covered by a no-quibble 5 year guarantee against any manufacturing defect.

Tool Quality
When it comes to cutting edge tools and metals no-one knows more than Burgon & Ball. Based in the steel heartland of Sheffield since 1730, the metalworking skills of the workforce have been passed down through generations!

A cutting tool should cut - not just when it's brought home from a shop but many months and years down the line and most importantly, with as little re-sharpening as possible.Any type of steel can be sharpened to a good edge when it leaves a factory but ensuring it stays sharp means using (more expensive) alloy & high-carbon steel and skilful, precise (& time-consuming) heat treating.

The key to hardness is a high carbon content and precisely controlled heat treatment where the steel is heated to an exact temperature for a specific time. The downside of hardness is brittleness so the metal is then 'tempered' in hot salts to increase its shock resistance. There is a perfect balance between hardness and shock resistance for every tool - from hand shears, where long term sharpness and hence hardness, is most important to a trowel where ability to withstand jabbing into stones and hence shock resistance, dominates. This optimum hardness figure for each tool is expressed as a Rockwell value.Save